Stay & Se(a)

เกี่ยวกับ SHR

เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (S Hotels & Resorts) เราคือบริษัทผู้ลงทุนและบริหารโรงแรม ภายใต้การพัฒนาและการขยายตัวธุรกิจของบริษัท สิงห์เอสเตท จำกัด (มหาชน) ด้วยการบริหารงานอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของเอง และรับบริหารงานให้กับโครงการอื่น ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรประสบการณ์การเดินทางที่ไม่เหมือนใครให้กับผู้มาเยือน พร้อมๆกับการผลักดันให้เกิดความเติบโตทางการเงินและสร้างมูลค่าการลงทุนให้กับหุ้นส่วนของเราในเวลาเดียวกัน

ข้อมูลองค์กร

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (SHR) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2557 ในฐานะบริษัทย่อยของ บริษัท สิงห์เอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อรวมธุรกิจโรงแรมของกลุ่ม ซึ่งในเวลานั้นมีอยู่ 2 รีสอร์ทในประเทศไทย ได้แก่ สันติบุรี สมุย (Santiburi Samui) และ พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท (Phi Phi Island Village Beach Resort)

ในปีต่อมา เราได้ซื้อกิจการโรงแรมจูปิเตอร์ (Jupiter Hotels) (สหราชอาณาจักร) ซึ่งทำให้มีโรงแรมในเครือกลุ่มบริษัท SHR เพิ่มขึ้นอีก 29 โรงแรม รวมเป็น 31 แห่ง ด้วยจำนวนห้อง 3,393 ห้องในปี พ.ศ. 2559

จากนั้นในปี พ.ศ. 2561 เราได้เปิดตัว “เดอะรีเซิร์ฟ” (The Reserve) วิลล่าคอลเล็กชั่นใหม่ 19 หลังที่สันติบุรีสมุย และในปีเดียวกันก็ได้ซื้อกิจการโรงแรมเอาท์ริกเกอร์ (Outrigger Hotels) จำนวน 6 แห่งใน ฟิจิ, ภูเก็ต,​ เกาะสมุย, มอริเชียส และมัลดีฟส์ ทำให้ปัจจุบันเรามีจำนวนที่พักทั้งหมด 4,271 ห้องใน 37 โรงแรม

วิสัยทัศน์ของเรา

เพื่อเป็นบริษัทผู้นำด้านการลงทุนโรงแรมและการบริหารงานรีสอร์ทที่กำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับการพักผ่อนและการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ บนปรัชญาการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างประโยชน์ที่แท้จริงให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ด้วยการบรรลุเป้าหมายผ่านการสร้างแบรนด์ของเราเอง อาทิ ซาย รีสอร์ท (SAii Resorts), ร้านอาหารมิสเตอร์ต้มยำ (Mr Tomyam) และ เลน-บีเวล (Lèn - Be Well) รวมถึงการสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับบริษัทที่มีประสบความสำเร็จระดับโลก เช่น ฮิลตัน (Hilton Global), คาเฟ่ เดล มาร์ (Café del Mar) และ ฮาร์ดร็อค อินเตอร์เนชั่นแนล (Hard Rock International)

วัฒนธรรมและค่านิยม

ที่ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เราปฏิบัติตามค่านิยมหลักของ “ความภาคภูมิใจ” ซึ่งเป็นพฤติกรรมสำคัญที่ช่วยให้พนักงานของเราสร้างความแตกต่าง ยกระดับทีมงาน บริษัท และผลิตภัณฑ์ของเราให้เหนือกว่าคู่แข่ง:

ความร่วมมือ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและร่วมมือกับผู้อื่น
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

พิถีพิถัน

มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการที่มีคุณภาพดีที่สุด

มั่นคง

ยืนยันในความมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน
และปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยเกียรติและความเท่าเทียม

รอบด้าน

มีทัศนคติบวกและพร้อมที่จะรับมือ
กับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

มีหัวใจผู้ประกอบการ

ทำงานด้วยความรักและความทุ่มเท
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเรา

ถัดไป

‘There’s always something exciting going on at S Hotels & Resorts. If you’re interested in the development of a fast growing hospitality company, get in touch with us.’

ข้อมูลเพิ่มเติม

คณะกรรมการ

คุณสมพงษ์ ตัณฑพาทย์

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

More Details

คุณสมพงษ์ ตัณฑพาทย์

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 61 ปี

วันที่แต่งตั้ง: 30 พฤศจิกายน 2561

คุณวุฒิการศึกษา:

 • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Certification Program (DCP 210/2015)

การอบรมอื่นๆ: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน:

 • 2560 - 2561 รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • 2559 - 2561 ที่ปรึกษาหลักด้านการบริหารภาษีเชิงกลยุทธ์ (การเงินและการธนาคาร)
 • นักวิเคราะห์แผนและนโยบายกรมสรรพากร
 • 2557 - 2561 กรรมการบริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)2014 – 2018
 • 2557 – 2560 กรรมการและกรรมการบริหารบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • 2557 - 2558 รองอธิบดีกรมสรรพากร

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน:

บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

บริษัทมหาชน: ไม่มี

บริษัทจำกัด: ไม่มี

องค์กร / สถาบัน: ไม่มี

รัฐวิสาหกิจ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง: ไม่มี

คุณไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

More Details

คุณไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 59 ปี

วันที่แต่งตั้ง: 30 พฤศจิกายน 2561

คุณวุฒิการศึกษา:

 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรัฐโอคลาโฮมา สหรัฐอเมริกา
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรัฐโอคลาโฮมา สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 8/2018)
 • Ethical Leadership Program (ELP 10/2017)
 • Advanced Audit Committee Program (AACP 24/2016)
 • Boards that Make a Difference (BMD 1/2016)
 • Role of the Chairman Program (RCP 37/2015)
 • Director Certification Program (DCP 92/2007)
 • Director Accreditation Program (DAP 11/2004)

การอบรมอื่นๆ: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน:

 • 2559-2560 ที่ปรึกษากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 2557-2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 • 2557-2558 ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและบริหาร NPL ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • 2555-2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีเอ็มบี จำกัด

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน:

บริษัทจดทะเบียน:

 • กรรมการอิสระ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชน:

 • กรรมการอิสระ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) องค์กร / สถาบัน

บริษัทจำกัด:

 • กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด
 • กรรมการบริษัท พี แอดไวเซอรี่ จำกัด
 • กรรมการอิสระ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จํากัด
 • กรรมการ บริษัท พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จำกัด

องค์กร / สถาบัน: ไม่มี

รัฐวิสาหกิจ:

 • กรรมการอิสระการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง: ไม่มี

คุณจักร บุญ-หลง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

More Details

คุณจักร บุญ-หลง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 61 ปี

วันที่แต่งตั้ง: 30 พฤศจิกายน 2561

คุณวุฒิการศึกษา:

 • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเมืองระหว่างประเทศและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • ไม่มี

การอบรมอื่นๆ: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน:

 • 2555-2557 เอกอัครราชทูต ณ อิสราเอล
 • 2557-2559 เอกอัครราชทูต ณ​ นอร์เวย์

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน:

บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

บริษัทมหาชน: ไม่มี

บริษัทจำกัด: ไม่มี

องค์กร / สถาบัน: ไม่มี

รัฐวิสาหกิจ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง: ไม่มี

คุณชญานิน เทพาคำ

Director and Member of the Executive Committee

More Details

คุณชญานิน เทพาคำ

Director and Member of the Executive Committee

AGE: 48 Years Old

EDUCATION:

 • Doctorate degree in Business Administration, Rattana Bundit University
 • Master of Management, Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University
 • Biomedical Science, Kingston University, United Kingdom.

DIRECTOR TRAINING COURSES BY THAI INSTITUTE OF DIRECTORS ASSOCIATION (IOD):

 • Director Certification Program (DCP 191/2014)

OTHER TRAININGS:

 • Securities & Exchange Commission Capital Market Leader Program: Building Competitiveness of Nation and Thai Capital Market, the Securities and Exchange Commission (SEC)
 • Advanced Certificate Course in Politic and Governance in Democratic Systems for Executive 12
 • Advanced Certificate Course in Judicial Training for Executive 15

WORK EXPERIENCE:

 • Director, Boonrawd Brewery Company Limited
 • Director, C.V.S. Syndicate Company Limited
 • Director, Leo Links Company Limited
 • Director, Fine Food Capital Company Limited

OTHER CURRENT POSITIONS:

Listed Company: None

Public Company: None

Limited Company

 • Director of 15 subsidiaries and/or joint ventures of the company
 • Director, Park Industry Company Limited
 • Director, CTG 2002 Company Limited
 • Director, Mahasan Enterprise Company Limited
 • Director, Angthong Power Company Limited
 • Director, Siam Parboiled Rice Company Limited
 • Director, Khao Pun Dee Company Limited
 • Director, Absolute Power P Company Limited
 • Director, Solar Innovation Company Limited
 • Director, G-Force Company Limited
 • Director, Bangkok 12 Company Limited
 • Director, Kasem Wanarom Company Limited
 • Director and Deputy Managing Director, Singha Corporation Company Limited

Organization/Institution: None

State Enterprise: None

Family Relation with Other Directors: None

Lawsuits in the 10 Preceding Years: None

คุณนริศ เชยกลิ่น

Director and Chairman of the Executive Committee

More Details

คุณนริศ เชยกลิ่น

Director and Chairman of the Executive Committee

AGE: 56 Years Old

EDUCATION:

 • Master of Accounting, Thammasat University
 • Bachelor of Accounting, Thammasat University

DIRECTOR TRAINING COURSES BY THAI INSTITUTE OF DIRECTORS ASSOCIATION (IOD):

 • Director Certification Program (DCP 9/2002)

OTHER TRAININGS:

 • Institute of Metropolitan Development (Class 4/2015)
 • Advanced Security Management Program (Class 4/2013)
 • Capital Market Academy Leader Program (Class 2/2006)
 • Organizational Risk Management Program, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University (Class 2/2004)
 • Corporate Financial Strategies, Kellogg School of Management, Chicago, U.S.A.
 • Executive Development Program in Real Estate Management, Thammasat University (1993)
 • Computer Audit Program, Arthur Andersen
 • General Audit Program, SGV-Na Thalang, Bangkok and SGV Manila, Philippines

WORK EXPERIENCE:

 • 2015 – 2017: Director, S36 Property Company Limited
 • 2014 – 2017: Chairman, Nirvana Development Company Limited
 • 2014 – 2017: Director, Thai Setakij Insurance Public Company Limited
 • 2012 – 2013: President of Thai Shopping Center Association
 • 1998 – 2013: Senior Executive Vice President, Central Pattana Public Company Limited

OTHER CURRENT POSITIONS:

Listed Company: Director, Member of the Nomination and Remuneration Committee, and Chairman of the Executive Committee, Nirvana Daii Public Company Limited

Public Company: None

Limited Company

 • Chairman, Nirvana River Company Limited
 • Director of 31 subsidiaries and/or joint ventures of the company
 • Director, Siratan Company Limited
 • Director, Interaccy Company Limited
 • Director, Inthanon Club Resort Company Limited

Organization/Institution: None

State Enterprise: None

Family Relation with Other Directors: None

Lawsuits in the 10 Preceding Years: None

คุณฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์

Director and Member of the Executive Committee

More Details

คุณฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์

Director and Member of the Executive Committee

AGE: 56 Years Old

EDUCATION:

 • Master of Accounting, Thammasat University
 • Bachelor of Accounting, Thammasat University

DIRECTOR TRAINING COURSES BY THAI INSTITUTE OF DIRECTORS ASSOCIATION (IOD):

 • Director Certification Program (DCP 131/2015)
 • Director Accreditation Program (DAP 65/2007)

OTHER TRAININGS:

 • Advanced Management Program, INSEAD Business School, Singapore
 • Advance Derivative and Financial Risk Management, Hong Kong
 • CFO Becoming a Strategic Partner, Singapore
 • CFO Regional Summit Forum, Singapore

WORK EXPERIENCE:

 • 2017 – 2018: President and Director, Sukhumwit Asset management Company Limited
 • 2014 – 2016: Executive Director, KPMG Phoomchai Advisory (Thailand) Limited
 • 2010 – 2013: Executive Vice President – Group CFO, Thoresen Thai Agencies Public Company Limited
 • 2007 – 2010: First Senior Vice President - Head of Equity Investment, Siam Commercial Bank Public Company Limited
 • 2003 – 2007: Group Chief Financial Officer, GMM Grammy Public Company Limited

OTHER CURRENT POSITIONS:

Listed Company: None

Public Company: None

Limited Company Director of 13 subsidiaries and/or joint ventures of the Company

Organization/Institution: None

State Enterprise: None

Family Relation with Other Directors: None

Lawsuits in the 10 Preceding Years: None

คุณธีระชาติ นุมานิต

Director

More Details

คุณธีระชาติ นุมานิต

Director

AGE: 61 Years Old

EDUCATION:

 • Bachelor Degree in Civil Engineering, Polytechnic University, New York, USA

DIRECTOR TRAINING COURSES BY THAI INSTITUTE OF DIRECTORS ASSOCIATION (IOD):

 • None

OTHER TRAININGS: None

WORK EXPERIENCE:

 • 2017: Director and Member of the Executive Committee, Nirvana Daii Public Company Limited Director of 5 subsidiaries and/or joint ventures of Nirvana Daii Public Company Limited
 • 2014 – 2017: Chief Design and Construction Officer, Singha Estate Public Company Limited Director of 8 subsidiaries and/or joint ventures of the Company
 • 2003 – 2014: Executive Vice President, Central Pattana Public Company Limited

OTHER CURRENT POSITIONS:

Listed Company: None

Public Company: None

Limited Company None

Organization/Institution: None

State Enterprise: None

Family Relation with Other Directors: None

Lawsuits in the 10 Preceding Years: None

คุณฐิติ ทองเบญจมาศ

Director

More Details

คุณฐิติ ทองเบญจมาศ

Director

AGE: 45 Years Old

EDUCATION:

 • Bachelor of Arts, University of California, Berkeley, U.S.A.
 • Executive Master of Business Administration, San Francisco State University (Concurrent), U.S.A.

DIRECTOR TRAINING COURSES BY THAI INSTITUTE OF DIRECTORS ASSOCIATION (IOD):

 • None

OTHER TRAININGS: None

WORK EXPERIENCE:

 • 2009 – 2017: Vice President, Chief Finance & Controlling Officer, Asia Pacific & China Mövenpick Hotels & Resorts
 • 2007 – 2017: Director, Siam Resort Company Limited
 • 2009 – 2017: Director, MH&R Man (Thailand) Limited
 • 2013 – 2017: Director, MH&R Asia (ROH) Limited

OTHER CURRENT POSITIONS:

Listed Company: None

Public Company: Director and Member of the Executive Committee, Nirvana Daii Public Company Limited

Limited Company Director of 9 subsidiaries of the company

Organization/Institution: None

State Enterprise: None

Family Relation with Other Directors: None

Lawsuits in the 10 Preceding Years: None

มร. เดิร์ค เดอ ไคเปอร์

Executive Director, Member of the Executive Committee and Chief Executive Officer

More Details

มร. เดิร์ค เดอ ไคเปอร์

Executive Director, Member of the Executive Committee and Chief Executive Officer

AGE: 52 Years Old

EDUCATION:

 • Bachelor of Hotel Management, Brussels Erasmus University, Belgium

DIRECTOR TRAINING COURSES BY THAI INSTITUTE OF DIRECTORS ASSOCIATION (IOD):

 • Director Certification Program (English Program) (DCP 247/2017)

OTHER TRAININGS: Executive Leadership - Cornell, IMD and LBS

WORK EXPERIENCE:

 • 2012 – 2015: Regional General Manager Thailand & General Manager Millennium Hilton Bangkok, Hilton Worldwide
 • 2012: Senior Director – Openings, Hilton Worldwide, Regional Office Shanghai, PR China
 • 2009 – 2012: General Manager, Waldorf Astoria Shanghai on the Bund, PR China

OTHER CURRENT POSITIONS:

Listed Company: None

Public Company: None

Limited Company Director of 20 subsidiaries and/or joint ventures of the company

Organization/Institution: None

State Enterprise: None

Family Relation with Other Directors: None

Lawsuits in the 10 Preceding Years: None

ทีมผู้บริหาร

มร. เดิร์ค เดอ ไคเปอร์

Chief Hospitality Officer

More Details

มร. เดิร์ค เดอ ไคเปอร์

Chief Hospitality Officer

เดิร์ค เดอ ไคเปอร์ เริ่มงานด้านการบริการในประเทศเบลเยียมบ้านเกิดของเขา และเติบโตอย่างรวดเร็วในวงการนี้ จากนั้นได้ย้ายไปยังนิวยอร์ก อินโดนีเซีย และมาเลเซียตามลำดับ ซึ่งที่นั่นเขาได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป โรงแรมฮิลตัน กัวลาลัมเปอร์ เขาเคยเป็นหนึ่งในทีมฮิลตันกรุ๊ป ดูแลโครงการทั่วเอเชียและออสเตรเรีย ก่อนจะก้าวขึ้นเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการในช่วงเปิดตัวเพื่อดูแลตลาดจีน ภายใต้สังกัดฮิลตันเวิลด์ไวด์ ณ สำนักงานภูมิภาคในเซี่ยงไฮ้

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เดิร์คได้นำทีม เอส โฮเทล แอนด์​ รีสอร์ท (SHR) ขยายพอร์ตธุรกิจของแบรนด์ครอบคลุมโรงแรม 39 แห่ง ใน 5 ประเทศ (ประเทศไทย มัลดีฟส์ ฟิจิ มอริเชียส และสหราชอาณาจักร) ผ่านการประยุกต์ใช้โมดูลธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงการควบรวมกิจการ การซื้อรีสอร์ท และข้อตกลงการบริหารโรงแรม เขายังได้พัฒนาความร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลกหลายแห่ง รวมถึง คูริโอ คอลเล็กชั่น บาย ฮิลตัน (Curio Collection by Hilton) ฮาร์ดร็อค อินเตอร์เนชั่นแนล (Hard Rock International) และเอาท์ริกเกอร์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (Outrigger Hotels and Resorts)

ด้านกลยุทธ์การลงทุน เดิร์คได้ดูแลการพัฒนาและการขยายตัวของ พีพี ไอส์แลนด์ บีช รีสอร์ท และแกรนด์ รีเซิร์ฟ พูลวิลล่า คอลเล็กชั่น ของสันติบุรี เกาะสมุย รวมถึงการซื้อรีสอร์ทเอาท์ริกเกอร์ รีสอร์ท 6 แห่ง และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนา ครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

เดิร์คยังได้สร้างโครงการที่ไม่เหมือนใคร อาทิ ศูนย์การค้นพบทางทะเลบนเกาะพีพี จูเนียร์ บีช แคมป์ และโครงการ Be Well ซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนสำคัญในการขยายธุรกิจทั่วโลกของ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

นางสาวกันต์กนิษฐ์
วิจิตรเจริญ

รองประธานอาวุโส ด้านการเงิน

More Details

นางสาวกันต์กนิษฐ์
วิจิตรเจริญ

รองประธานอาวุโส ด้านการเงิน

หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบัญชี กันต์กนิษฐ์ วิจิตรเจริญ ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง ประเทศไทย ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา เธอได้เติบโตในหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเธอได้สร้างผลงานมากมายทั้งด้านการบัญชีและการเงิน บทบาทปัจจุบันของเธอที่ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (SHR) เป็นผู้นำทีมการเงินของกลุ่ม SHR โครงการครอสโร้ดส์ รวมถึงโครงอื่นๆ ภายใต้เครือ SHR

เธอเป็นบุคคลสำคัญในการสร้างความมั่นใจในการขยายตัวของกลุ่ม SHR อย่างยั่งยืน รวมถึงการประเมินความเสี่ยง การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ นอกจากนี้ เธอยังทำการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในระดับองค์กร เช่นเดียวกับการควบคุมการตรวจสอบภายใน ซึ่งเธอดูทั้งกระบวนการขององค์กรและโครงการที่บริหารงานในเครือ SHR ทั้งหมด เพื่อปฏิรูปหรือเริ่มกระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐานและปรับระบบหลักสำคัญ

นางกรกมล ตันตินาม

รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมแบรนด์

More Details

นางกรกมล ตันตินาม

รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมแบรนด์

กรกมล ตันตินาม มีภูมิหลังที่แข็งแกร่งกับประสบการณ์การฝึกอบรมงานด้านการบริการและทรัพยากรมนุษย์เกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งเธอได้นำเอาคุณสมบัติความสามารถและพรสวรรค์ของเธอมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับทีม SHR อย่างสูงสุด

บทบาทของเธอในการดูแลทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมของแบรนด์ที่ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เธอได้สร้างโครงสร้างองค์กรและระดับพนักงานไว้ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท ตลอดจนประเมินวัฒนธรรมของบริษัทในวัตถุประสงค์เดียวกัน

นอกเหนือจากการสร้างแผนกลยุทธ์ภาพรวมการสรรหาบุคลากรในแบรนด์และโครงการต่างๆที่หลากหลายแล้ว เธอยังช่วยกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาองค์กรที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละบุคคล เพื่อความเป็นมืออาชีพ และความต้องการขององค์กร พร้อมทั้งวางแผนข้อเสนอมูลค่าการจ้างงานที่น่าสนใจ และแผนการเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งนับเป็นการดำเนินการเพื่อกระตุ้นและให้รางวัลแก่สมาชิกในทีม และสร้างความมั่นใจในการจัดการปัญหาทรัพยากรบุคคลให้ราบรื่น

เธอหลงใหลเกี่ยวกับโอกาสที่เท่าเทียมกันและการกระจายความหลากหลายทางเพศในแรงงาน และโอกาสในการจ้างงานจากชุมชนท้องถิ่น

Ms. Meg E. Evans

Vice President of Global Sales & Marketing

More Details

Ms. Meg E. Evans

Vice President of Global Sales & Marketing

A life-long sales and marketing professional, Meg brings with her over 35 years of experience in the hospitality industry. She started her career in her native New Jersey, USA with the Hilton group, later joining Starwood as Assistant General Manager before returning to Hilton as Director of Sales. She then moved to Marriott International where she would spend the next 14 years in various Area and Country sales and marketing roles in Nazareth in Israel, Prague, Continental Europe, Thailand, Caribbean and South America, and Jordan.

She joins S Hotels and Resorts from Minor Hotels, where for close to eight years she served as Regional Director of Sales & Marketing for Southeast Asia. In her previous role, she oversaw the sales and marketing efforts for 22 hotels across Thailand, Cambodia, Indonesia, and Malaysia. She also reorganized and restructured the cluster sales team in Thailand consisting of 60 people, as well as supervised the hospitality group’s global sales organization in 17 countries.

In the past, the hotels under her watch consistently achieved or exceeded budgeted revenue and RevPar. She was able to increase market share for her hotels, and gain global recognition with the winning of awards. As a certified sales and marketing facilitator, Meg is well versed in all aspects of the business, including advanced prospecting, business transient sales, dynamic selling, and sales negotiation.

At S Hotels and Resorts, she will be planning and executing global marketing and sales strategies to stimulate demand for room nights, drive incremental revenues, stimulate product demand and target market share for the brands and hotels.

Ms. Elinor Drennan Spindel

Senior Director of Global Revenue and Market Strategy

More Details

Ms. Elinor Drennan Spindel

Senior Director of Global Revenue and Market Strategy

S Hotels & Resorts A seasoned revenue management professional with 15 years of revenue and market strategy experience, Elinor joins S Hotels and Resorts with a proven track record of driving RGI across multiple countries and brands.

She got her start in hospitality in her native England, where she was the Cluster Inventory Manager for Manchester Marriott Hotels before moving on to lead the revenue strategy at Manchester Airport Marriott Hotel following a major refurbishment. From there, she joined The Shelbourne Dublin, a Renaissance Hotel, in the same role, where she led a complete overhaul of the revenue management systems to grow RGI by 21.8% in the first year following a multi-million-dollar renovation and continued growth the following year despite operating in a severely depressed market.

She was then appointed Country Director of Revenue Strategy at Marriott Hotels Jordan where she led the cluster revenue and reservation teams in three distinct hotels. She then moved to Marriott International’s Revenue Management Remote Solutions Organization where as Director of Revenue Strategy she successfully led the transition from property Revenue Management to the Revenue Management Remote Solutions (RMRS) for eight hotels, encompassing four brands in four countries in the Middle East and Africa.

Most recently she was the Director of Market Strategy at Marriott International’s Cluster Revenue Management Organization Dubai where she grew the organization from eight to 16 hotels and included the development and execution of strategy across 10 brands. During her five years here, Elinor also supported hotel openings, as well as five Starwood hotels through the Marriott system integration. In her new role at S Hotels and Resorts, she will be implementing hotel revenue management objectives to maximize revenues and profit through rate and inventory management, taking an active business development role to support the hospitality group’s hotels and resorts in the Maldives and Thailand, and to implement destination revenue strategy for the groundbreaking project CROSSROADS Maldives.

Our Organization Structure

SHR Chart