Think globally, act locally

ความยั่งยืน

ตามปรัชญาการพัฒนาที่ยั่งยืนของ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เราได้ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) หลายต่อหลายโครงการ โดยเฉพาะที่สันติบุรี เกาะสมุย และพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท โดยคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ได้นำเราไปสู่การบรรลุเป้าหมายการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal - SDGs) ข้อที่ 14 จาก 17 ข้อที่กำหนดโดยสหประชาชาติ (United Nations) โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการและการอนุรักษ์มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอย่างระมัดระวัง

ongoing

Phi Phi Island Village Beach Resort – “Phi Phi Model” support

Over the years, we have been working with the Thai National Parks Department in this region and actively supporting its “Phi Phi Model” management approach. This includes provided mooring buoys at Phi Phi Island Village Beach Resort to prevent boat operators anchoring and damaging coral reefs, and providing patrol boats for park officers that enable them to assist visitors and keep violators away.

พ.ศ. 2562

ครอสโร้ด ไอส์แลนด์ มัลดีฟส์ โครงการ “Building Big, Protecting the Small”

นักพัฒนาของ “ครอสโร้ดส์” (CROSSROADS) ในเครือเอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางทะเลขึ้นมา เพื่ออนุรักษ์ปะการังและเตรียมพร้อมสำหรับเริ่มต้นสู่ทะเล นอกจากนี้ ศูนย์แห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นถังเก็บความคิดสำหรับมาตรการอนุรักษ์ในอนาคต เพื่อปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ โดยกิจกรรมและเป้าหมายทั้งหมดของรีสอร์ทขึ้นอยู่กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals by UN) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของชีวิตใต้น้ำ โดยมุ่งเน้นที่เศษซากทะเลเป็นศูนย์

พ.ศ.​ 2561

พีพี ไอส์ แลนด์ บีช วิลเลจ รีสอร์ท “ฐานข้อมูลการเฝ้าระวังการฟื้นตัวของปะการังอ่าวมาหยา” (Maya Bay Coral Recovery Monitoring Database)

เราเสริมกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นหัวหอกในการฟื้นฟูโครงการ “อ่าวมาหยา” โดยใช้การถ่ายภาพทางอากาศระยะไกลเพื่อสร้างโปรแกรม “ฐานข้อมูลการตรวจสอบการกู้คืนปะการัง” (Maya Bay Coral Recovery Monitoring Database)

พ.ศ.​ 2561

พีพี ไอส์ แลนด์ บีช วิลเลจ รีสอร์ท ศูนย์เรียนรู้ทางทะเล Marine Discovery Center (MDC)

โครงการนี้ได้รับทุนจาก เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท และบริหารงานโดย พีพี ไอส์ แลนด์ บีช วิลเลจ รีสอร์ท โดยเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์กรเอกชนในประเทศไทย มีเป้าหมายที่จะให้ผู้มาเยี่ยมชมได้รับความรู้และมีส่วนร่วม รวมถึงผู้อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงได้รับรู้เกี่ยวกับคุณค่าของชีวิตทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเล เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น

พ.ศ.​ 2561

สันติบุรี เกาะสมุย โครงการ “Hotel Nursery”

สันติบุรี เกาะสมุย มีการปลูกพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร และดอกไม้จำนวนกว่า 38 ชนิดภายในรีสอร์ท รวมทั้งสิ้น 2,663 แปลง และพื้นที่สวนของเชฟอีก 2 แห่ง โดยได้นำวัตถุดิบออร์แกนิกหลากหลายชนิดจากสวนมาใช้ที่ห้องครัวของรีสอร์ท เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงแรม

พ.ศ.​ 2560

พีพี ไอส์ แลนด์ บีช วิลเลจ รีสอร์ท โครงการ “โตไวไว”

โครงการที่ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท มุ่นมั่นในการฟื้นฟูระบบนิเวศและฟื้นฟูสมดุลให้กับหาดนพรัตน์ธารา อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะพีพี รวมถึงการปลูกป่าชายเลน การขยายพันธุ์ของปะการังรอบเกาะยุง และโครงการปล่อยปลาการ์ตูน

พ.ศ.​ 2560

สันติบุรี เกาะสมุย โครงการลดพลาสติก

สันติบุรี เกาะสมุย ใช้ขวดแก้วแทนขวดพลาสติดทั้งหมดในรีสอร์ท ส่งผลให้สามารถลงขยะพลาสติกรายเดือนได้ถึง 100 กิโลกรัม นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 โดยมีการจัดเตรียมหลอดสำหรับแขกที่ต้องการเท่านั้น และเสิร์ฟด้วยหลอดที่ทำจากไม้ไผ่หรือตะไคร้

พ.ศ.​ 2559

พีพี ไอส์ แลนด์ บีช วิลเลจ รีสอร์ท โครงการ “Phi Phi Set to Change”

โครงการนี้เป็นความร่วมมือกับภาครัฐและนักวิชาการ โดยร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติบนหาดนพรัตน์ธาราและอุทยานแห่งชาติเกาะพีพี รวมถึงการฟื้นฟูปะการังฟอกขาว

พ.ศ.​ 2559

สันติบุรี เกาะสมุย โครงการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ หรือ EM (Effective Microorganisms)

ที่ สันติบุรี เกาะสมุย ได้นำขยะจากสวนธรรมชาติและเศษอาหารไปหมักและใช้สำหรับการผลิต EM เพื่อใช้เองภายในรีสอร์ท โดยผลิตได้มากกว่า 5,000 แกลลอนทุกเดือน นอกจากนั้น ยังมอบให้โรงเรียนในท้องถิ่นอีก 375 แกลลอน พร้อมฝึกอบรมให้กับนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการใช้ EM ในการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและท่อระบายน้ำ ส่วนที่เหลือนำไปใช้สำหรับการบำบัดแม่น้ำ ทำความสะอาดห้องครัว ห้องน้ำ และทำสวนในรีสอร์ท